ยอดฉีดทั้งหมด

3,915 Dose

Sinovec

2,537 Dose

AstraZeneca

1,378 Dose

ยอดฉีดเข็มที่ 1 :: 3,062 คน

ยอดฉีดเข็มที่ 2 :: 853 คน

ข้อมูลวันที่ :: 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15:47:11 น

ผู้มารับบริการวันนี้

0

รอบันทึกข้อมูล

0

ข้อมูลวันที่ :: 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15:47:11 น

ยอดฉีดวันนี้ :: 0 Dose

Sinovac 0 Dose

เข็มที่1 0

เข็มที่2 0

AstraZeneca 0 Dose

เข็มที่1 0

เข็มที่2 0