รายการขอใช้ยานพาหนะ
ลำดับ
สถานที่ออกปฏิบัติงาน
หน่วยงาน
วันไป
วันกลับ
PCU
รพ.
เวลาอนุมัติ
อนุมัติ
พขร. มือ 1
พขร. มือ 2
1.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 2021-04-16
 2021-04-16
-
-
 12.00
Yes
 นายถวิล ศรีมาศ  08 7454 7557
   
2.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 2021-04-18
 2021-04-18
-
-
 07.00
Yes
 นายธนูศร บุญจูง  08 0797 9882
   
3.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 2021-04-18
 2021-04-18
-
-
 07.00
Yes
 นายธนูศร บุญจูง  08 0797 9882
   
4.
รพ.สต.ขนุน
ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ
 2021-04-22
 2021-04-22
-
3
 08.30
Yes
 นายพิพัฒน์ ปัญญาวชิรากุล  08 3735 4942
   
5.
รพ.ศรีสะเกษ
งานผู้ป่วยในหนัก ICU
 2021-04-23
 2021-04-23
-
1
 08.00
Yes
 นายบุญรัก สีหะวงษ์  09 1725 5253
   
6.
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 2021-04-23
 2021-04-23
-
-
 07.00
Yes
 นายถวิล ศรีมาศ  08 7454 7557
   
7.
รพสต.ทับทิมสยาม ปรือใหญ๋ ปรือครัน ตรอย ขนุน โคกโพน สำโรงตาเจ็น จะกง กันจาน
งานคลีนิกพิเศษ NCD
 2021-04-23
 2021-04-23
-
1
 13.00
Yes
 นายศุภรานนท์ บุญขาว  08 6873 5833
   

Copyright © 2020 Design and coding by rawat sukdee (MAN3-A Management V.1.1)