ระบบจองคิวเตียง Covid

ผู้ป่วยเเยกตามสี
# เตียง 5 ปี 5-15 ปี 16-60 ปี 60 ปี รวม
1 สีเขียว 24 94 1151 18 1267
2 สีเหลือง 26 18 232 26 294
3 สีแดง 0 0 8 0 8
รวม 50 112 1391 44 1569

ยอดตรวจ ATK ต่อวัน

9

ตรวจต่อวัน

More info

0

Positive

More info

9

Negative

More info

0.00%

percentage

More info
Running Number Satcode

0001


Copyright © 2021 By rawat & takoon
Version 3.0